Een team van experts tot uw dienst

Een gemeenschappelijk doel: de klantprestaties

Met meer dan 2000 machines in 52 landen beschikt Pellenc ST over een netwerk van technici dat zich speciaal toelegt op de tevredenheid van de klant. Onze verkoopteams en klantenservice staan al onze partners bij met ondersteuning en expertise zodat zij hun sorteerlijnen kunnen optimaliseren. Onze klantenservice staat 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar en reist de hele wereld over om een hoog niveau van efficiency en beschikbaarheid te garanderen.

EFFICIENCY

BEGELEIDING

DICHT BIJ DE KLANT

Pellenc ST - Diensten -Klantprestaties

Service CONNECT

Service Connect: de nieuwe kant-en-klare en aangesloten oplossing

Service Connect garandeert onze klanten het hoogste serviceniveau, evenals de levering van gepersonaliseerde rapporten en geanalyseerde informatie tijdens onderhoudsbezoeken. Nieuw voor 2021 is dat Pellenc ST systematisch een jaar 24/7 on-site en remote services aanbiedt bij de aankoop van een Mistral+ Connect

24/7 tele-assistentie
  • Geleverd door onze lokale experts
  • 90% van de oproepen wordt op afstand opgelost
  • Nieuwe intelligente alarmbewaking
  • Nieuwe preventieve oproepen

Lokale steun

  • Hoge reactiviteit
  • Onderdelen snel beschikbaar

Service PACK

Service PACK: de kant-en-klare en gekoppelde oplossing om de bedrijfsprestaties te maximaliseren en de kosten onder controle te houden

Pellenc ST heeft de serviceaanpak opnieuw uitgevonden met de lancering van een alles-in-één oplossing: het Service PACK. Deze oplossing is bedoeld voor exploitanten van sorteer- of recyclingcentra die op zoek zijn naar een eenvoudige en complete service om hun prestaties een boost te geven. Het Service PACK combineert traditionele 24/7-diensten, onbeperkte levering van vervangings- en slijtageonderdelen en advies op basis van analyse van de door het digitale systeem verzamelde gegevens.

Smart & Share nader bekeken

Smart & Share is een intelligent en collaboratief platform voor sorteercentra en regeneratie-units.

De applicatie is opgenomen in alle “Advanced” en “Smart” servicecontracten om de ondersteuning van Pellenc ST aan de bedrijven te versterken.

De gegevens over het onderhoud en de prestaties van de machines worden door onze teams verzameld, gecombineerd en geanalyseerd om een diagnose te produceren en gerichte acties voor te stellen in het kader van een totaalplan om uw prestaties te verhogen.

DE SMART PLUSPUNTEN

  • Statistische rapportage op maat
  • Smart alerts
  • Op verschillende niveaus toegankelijk: vestiging, regio, land
  • Beveiligde data die in real time en op afstand geraadpleegd kunnen worden

Contact opnemen

Identiteit*
Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation.

Our Service CONNECT

Techniciens-connect-données

Service CONNECT:

1 year service included

24/7 hotline

Maintenance & Expertise visits

Connected machine, Smart&Share

Our Service PACK

Service PACK: the turnkey and connected solution to maximise operating performance and keep costs under control

Pellenc ST has reinvented the service approach with the launch of an all-in-one solution: the Service PACK. This solution is designed for operators of sorting or recycling centres in search of a straightforward and comprehensive service to give their performance a boost. The Service PACK combines traditional 24/7 services, unlimited supply of replacement and wear parts, and advice based on analysis of the data collected by the digital system.