Beleid bescherming persoonsgegevens

WAAROP IS DIT BELEID VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN TOEPASSING?

Dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op deze website en op elk ander online initiatief dat eigendom is van Pellenc ST en waarbij persoonsgegevens worden verzameld (hierna: onze "media"). Als zodanig is dit beleid niet van toepassing op websites van derden, met inbegrip van websites die op onze media kunnen worden aangehaald door middel van een internetlink.
Houd er rekening mee dat, indien vereist door de wet in uw land, dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens kan worden aangevuld met lokale bepalingen die we u sterk aanraden op te zoeken op onze media.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE VAN U?

Met uw voorafgaande toestemming kunnen wij, wanneer u onze media gebruikt, sommige of alle van de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

 • De gegevens die u verstrekt (i) door formulieren in te vullen, (ii) door inhoud te uploaden, (iii) door u te abonneren op online diensten (bijv. mobiele applicaties en social media pagina's), of (iv) door ons correspondentie te sturen:
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Seks
  • Telefoonnummer
  • Postadres
  • Leeftijd/geboortedatum
  • Uw feedback over onze producten
  • Betalingsinformatie (op e-commercemedia)
  • Je aankoopgeschiedenis (op e-commercemedia)
  • Eventuele speciale verzoeken die u bij ons indient (voornamelijk met betrekking tot gegevensarchieven)
  • Uw foto's of video's die u wilt delen
 • We kunnen u vragen om enquêtes te beantwoorden die we gebruiken voor wetenschappelijke en statistische doeleinden.

VERZAMELEN WE UW IP-ADRES EN COOKIES?

We kunnen je IP-adres en browsertype verzamelen voor systeemadministratie en/of statistische doeleinden en zonder enige andere persoonlijke informatie te identificeren.
In sommige gevallen kunnen we ook gebruikmaken van cookies, kleine bestanden met letters en cijfers die naar je apparaat worden gedownload wanneer je onze media bezoekt. We gebruiken cookies voornamelijk om u te herkennen wanneer u opnieuw inlogt op onze media en om inhoud weer te geven die overeenkomt met uw interesses.
De standaardinstellingen van webbrowsers zijn meestal ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt dit eenvoudig wijzigen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, sommige delen van onze media mogelijk niet toegankelijk zijn.
Als u vragen hebt over cookies, kunt u contact met ons opnemen via: [email protected]

HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We gebruiken uw persoonsgegevens voornamelijk voor het beheer van onze klanten/prospectieve klanten, en in het bijzonder om te reageren op uw verzoeken of om u regelmatig nieuws en informatie te sturen over onze producten, merken, activiteiten en/of media die voor u interessant kunnen zijn.
We gebruiken uw gegevens ook om uw digitale ervaring op onze media te verbeteren: inzicht te krijgen in uw interesse in onze media en de inhoud die daar wordt weergegeven, uw online account te beheren, uw deelname aan onze activiteiten goed te keuren, uw betalingen te verwerken, ervoor te zorgen dat onze media worden gepresenteerd op de manier die het meest geschikt is voor u en uw apparaat, en u te beschermen tegen mogelijke fraude.

HOE KRIJGT U TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

U kunt altijd per post, e-mail of telefoon contact met ons opnemen (zie de contactgegevens in de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de media die u gebruikt) om de persoonsgegevens die wij over u hebben in te zien.
Als u een fout in deze gegevens ontdekt, of als u van mening bent dat ze onvolledig of dubbelzinnig zijn, kunt u ons ook vragen om ze te rectificeren, aan te vullen of te verduidelijken.
U kunt er ook bezwaar tegen maken dat uw gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectie of voor dat doel aan derden worden meegedeeld.
Tot slot kunt u ons vragen om uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat we uw gegevens kunnen bewaren voor archiveringsdoeleinden (vooral wanneer dit wettelijk vereist is).

DELEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Onder de voorwaarden vermeld in dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens - of indien wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen - kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan werknemers van ons bedrijf of onze dienstverleners (bijv. onze webagentschappen die namens ons bepaalde online transacties beheren), en/of zakenpartners voor de hierboven vermelde doeleinden, en alleen voor zover dit nodig is om de aan hen toevertrouwde taken uit te voeren. Deze partijen kunnen rechtstreeks contact met u opnemen via de contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt.
Houd er rekening mee dat we strikt van onze serviceproviders eisen dat ze uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het beheren van de diensten die we hen vragen te leveren. We vragen deze dienstverleners ook om altijd te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en om bijzondere aandacht te besteden aan de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens.

WAAR SLAAN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP?

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze databases of in die van onze serviceproviders.
In sommige gevallen - voornamelijk om technische redenen - kunnen deze databases worden opgeslagen op servers buiten het land van waaruit u de gegevens oorspronkelijk hebt ingevoerd (inclusief buiten de Europese Unie).

WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG OPGESLAGEN?

Ons doel is altijd om uw persoonlijke gegevens op de veiligste en meest beveiligde manier op te slaan, en alleen zo lang als nodig is om het doel van de gegevensverwerking te bereiken. Daartoe nemen we passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen om wijziging, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
Op onze e-commercemedia beheren we uw betalingsgegevens met behulp van methoden die voldoen aan de industrienormen (zoals PCI DSS).
We informeren u dat dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens door ons kan worden gewijzigd. In dat geval zullen de details van deze wijzigingen beschikbaar zijn op deze pagina.

PLAATSELIJKE BEPALINGEN

Frankrijk
In overeenstemming met de gewijzigde Franse wet (nr. 78-17) van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, hebt u recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. Om dat recht uit te oefenen, moet u uw verzoek vergezeld van een identiteitsbewijs sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected]